Monday, 24 December 2012

၃၈ျဖာမဂၤလာ(၃၈)

(၃၈) ကိေလသာမွ ကင္းလြတ္၍ ျငိမ္းေအး ေဘးမရွိျခင္း
ကိေလသာမွ ကင္းလြတ္၍ ျငိမ္းေအး ေဘးမရွိျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ေရွးသေရာအခါ ရာဇျဂဳိလ္ၿမဳိ႔ေတာ္၌ ဥဂၢေသန အမည္ရွိေသာ သူေဌးသားတစ္ေယာက္ရွိသည္။ တစ္ေန႔တစ္၌ ကေခ်သည္ ငါးရာတုိ႔သည္ ၄င္းၿမဳိ ႔၌ စံျမန္းေသာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးထံ လာေရာက္ကျပေျဖေဖ်ာ္ၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ ကေခ်သည္မတစ္ေယာက္သည္ လြန္စြာလွပေခ်ာေမာရာ ဥဂၢေသနသည္ ခ်စ္ၾကဳိက္သြားေလသည္။
ကေခ်သည္မသည္ ကၽြမ္းသမားကေခ်သည္ႀကီး၏ သမီးျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းသမားၾကီးသည္ အေတာင္၆၀ရွိေသာ ဝါးလုံးထိပ္တြင္ ရပ္ကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကျပႏုိင္စြမ္းရွိေလသည္။
ဥဂၢေသနသည္ ကေခ်သည္မကို တပ္မက္စြဲလမ္းလွသျဖင့္ မအိပ္ႏုိင္၊ မစားႏုိင္၊ ေညာင္ေစာင္းေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း၍သာ ေန၏။ မိဘမ်ားက သိရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိေသာ္လည္း ဥဂၢေသနကား နားမဝင္ႏုိင္ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိဘမ်ားသည္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အား အႆျပာ တစ္ေထာင္ထုပ္ကုိ ေပးအပ္၍ ကေခ်သည္မ၏ဖခင္ ကၽြမ္းသမားၾကီးထံ သမီးေတာင္းေစသည္။ ကၽြမ္းသမားၾကီးက “ငါ့သမီးကုိ သူေဌးအိမ္သုိ႔ကား မထည့္ႏုိင္၊ ဥဂၢေသနအား ငါတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ တပါတည္း လုိက္ေနႏုိင္လွ်င္ ေပးစားမည္” ဟု အေၾကာင္းျပန္လုိက္ေလသည္။
ထုိအဆုိကုိ ဥဂၢေသန၏ မိဘမ်ားက လက္မခံေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ဥဂၢေသနသည္ မိဘမ်ား တားျမစ္သည္ကုိ လက္မခံပဲ ကေခ်သည္မႏွင့္ လက္ဆက္ကာ သူတုိ႔လွည့္လည္သြားလာရာသုိ႔ အတူလုိက္ပါသြားေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူသည္ ကၽြမ္းအတတ္၊ ကေခ်သည္အတတ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ မယဥ္ပါးသျဖင့္ ပါဝင္ကျပႏုိင္ျခင္းမရွိရာ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားအား လုပ္ကုိင္၍ေနရေလသည္။
မၾကာမွီ ကေခ်သည္မသည္ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ေလ၏။ ဥဂၢေသန၏ ဇနီးသည္သည္ ၄င္း၏ လင္ေယာက်ၤား ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနရသည္ကုိမႏွစ္ျမဳိ ႔ေခ်။ ကေလးအားေခ်ာ့ျမဴရာတြင္ ဥဂၢေသနအား ႏွိမ့္ခ်၍ေသာအားျဖင့္ “ေအာက္ေျခသိမ္းသမား၏သား”၊ “ဘာမွမတတ္သူ၏သား” ဟုကေလးကုိေခ်ာ့ျမဴသည္။ ဥဂၢေသနသည္လည္း လြန္စြာအရွက္ရ၍ ေယာကၡမ ကၽြမ္းသမားၾကီးထံမွ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ၾကဳိးစားသင္ယူေလသည္။ တစ္ႏွစ္တာမွ် သင္ယူျပီး ဥဂၢေသနသည္ ကၽြမ္းအတတ္အား တတ္ေျမာက္သြားေလေတာ့သည္။
သုိ႔ျဖင့္ ဥဂၢေသနသည္ ၄င္း၏အတတ္ပညာအား ပါဝင္ျပသလာျပီး ၄င္း၏ေနရပ္ ရာဇၿဂဳိလ္ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေလေတာ့သည္။ ေနရပ္တြင္ “ဥဂၢေသန သူေဌးသားက ၄င္း၏အတတ္ပညာျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖလိမ့္မည္” ဟုေၾကျငာေစသည္။
ျမဳိ႔သူျမဳိ႔သားတုိ႔လည္း ပြဲသဘင္ကုိၾကည့္႐ႈရန္ စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဥဂၢေသနသည္ မိမိ၏ အစြမ္းကုိ ျပရန္ အေတာင္ ၆၀ ရွိေသာ ဝါးလုံးထိပ္သုိ႔ တပ္၍ ရပ္ေလသည္။ ထုိအခုိက္တြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ပါ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ဆြမ္းခံၾကြလာၾကသည္။ ထုိေသာအခါ ပရိသတ္တုိ႔သည္ ဥဂၢေသနကုိ မၾကည့္ၾကေတာ့ပဲ ဘုရားရွင္ရွိရာသုိ႔သာ လွမ္း၍ ဖူးေျမာ္ၾကသည္။
ထုိအခါ  ဥဂၢေသနသည္ ၄င္း၏အတတ္ပညာကုိ အေရးမလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္ႏွလုံးမသာမယာျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ဘုရွားရွင္ကသိေတာ္မူသျဖင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကုိေစလႊတ္ကာ ဥဂၢေသနအား ကျပရန္ တုိက္တြန္းေစေတာ္မူသည္။ ဥဂၢေသနလည္း ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကျပရန္ေစခုိင္းသျဖင့္ အားတက္ကာ ဝါးလုံးတုိင္ထိပ္တြင္ အားပါးတရ ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခုံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကျပေလသည္။ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ကျပအျပီးတြင္ ဘုရားရွင္သည္ ဥဂၢေသနအား တရားေဟာေတာ္မူေလသည္။ ဥဂၢေသနသည္ ပါရမီရွိသူျဖစ္သျဖင့္ ဝါးလုံးထိပ္မွာပင္ တရားထူးရသြားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဝါးလုံးထိပ္မွဆင္းကာ ဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္စုံကုိ ဦးခုိက္ကာ ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းေလသည္။ ဘုရားရွင္က “လာေလာ့ ရဟန္း” ဟုေခၚေတာ္မူလွ်င္ပင္ ဥဂၢေသနသည္ ေရွးကျပဳဖူးေသာ ကုသုိလ္ကံတုိ႔ေၾကာင့္ လူအသြင္ေပ်ာက္ကာ သကၤန္း၊ ပရိကၡရာ အစုံအလင္ျဖင့္ ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ ရဟန္းအသြင္ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ ဥဂၢေသန၏ ဇနီးသည္ ကေခ်သည္မသည္လည္း ဥဂၢေသန နည္းတူ ရဟန္းမျပဳ၍ တရားအားထုတ္ရာ တရားထူးရ၍ ရဟႏၱာရွင္မ ျဖစ္သြားေလသည္။

မင္းယုေဝ( ၃၈ျဖာမဂၤလာ ပုံျပင္မ်ား)

No comments:

Post a Comment