Wednesday, 24 October 2012

၃၈ျဖာမဂၤလာ(၃၂)

(၃၂)ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္း
ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ပံု၀တၳဳကို သာဓကအျဖစ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

တစ္ရံေသာအခါက မဂဓတုိင္္း မဟာတိဝၴယ ပုဏၰားရြာ၌ ကႆပအႏြယ္ဝင္ သူေဌးလင္မလား ရွိ၏။ သူတုိ႔တြင္ ပိပၸလိအမည္ရွိ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ ထုိသားသည္ ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာလွပတင့္တယ္သည္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ မိဘတုိ႔က သားကုိ အိမ္ေထာင္ခ်ထားေပးမည္ ျပဳ၏။

ထုိအခါ ပိပၸလိလုလင္က ျငင္းဆန္သည္။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ရာေထာင္မႈ မျပဳလုိပါ။ မိဘတုိ႔ အသက္ရွင္သေရြ႔ လုပ္ေကၽြးျပဳစုပါမည္။ မိဘတုိ႔ လြန္ေသာအခါ ရေသ့ရဟန္း ျပဳလုိပါသည္” ဟု  ဆုိ၏။

 မိဘတုိ႔က သား၏ ဆႏၵကုိ မႏွစ္သက္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္သာ အၾကိမ္ၾကိမ္ တုိက္တြန္း၏။ ထုိအခါ ပိပၸလိလုလင္သည္ မိဘတုိ႔ ထပ္မံတုိက္တြန္းျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္ ၾကံစည္သည္။ သူသည္ ေရႊစင္ျဖင့္ အလြန္လွပေခ်ာေမြ႔ေသာ မိန္းမရုပ္ကုိ သြန္းလုပ္၏။ အဝတ္တန္ဆာတုိ႔ကုိ ဆင္ယင္ေပး၏။

ထုိ႔ေနာက္ ထုိရုပ္တုကုိ မိဘတုိ႔အား ျပ၏။ “မိခင္ ဖခင္တုိ႔၊ ဤေရႊ႐ုပ္၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ တူေသာ မိန္းမကုိ ရလွ်င္ သားေမာင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါေတာ့မည္” ဟု ဆုိလုိက္၏။

မိဘတုိ႔ကလည္း “ဤေရႊ႐ုပ္ကဲ့သုိ႔ လွေသာ မိန္းမမ်ဳိးကုိ မရပဲ မရွိႏုိင္။ ရွာလွ်င္ ေတြ႔ႏုိင္သည္” ဟု ဆုိကာ ပုဏၰားရွစ္ေယာက္ကုိ ရွာေဖြေစသည္။ ပုဏၰားတုိ႔လည္း ေရႊ႐ုပ္ကုိ ရထားထက္၌ တင္၍ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ေဆာင္ယူကာ အၿမဳိ ႔ၿမဳိ ႔၊ အျပည္ျပည္သုိ႔လွည့္လည္ ရွာေဖြၾကသည္။

မဒၵတုိင္း သာဂလၿမဳိ ႔သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရႊ႐ုပ္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမပ်ဳိကုိ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရွိၾကသည္။ ထုိသမီးပ်ဳိသည္ ေကာသိယ အႏြယ္ျဖစ္ေသာ သူေဌးပုဏၰား၏သမီး ဘဒၵါကာပိလာနီ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႐ုပ္ႏွင့္ တူ႐ုံမွ်မက ေရႊ႐ုပ္ထက္ပင္ ကဲလြန္၍ လွပတင့္တယ္သည္။ အသားအေရ ဝင္းပစုိျပည္သည္။ မိန္းမျမတ္ အသြင္ကုိေဆာင္သည္။

ပုဏၰားတုိ႔လည္း မိန္းမပ်ဳိ၏ မိဘတုိ႔ထံ လက္ေဆာင္ပဏၰာႏွင့္တကြ ေရႊ႐ုပ္ကုိ အပ္ႏွင္းသည္။ အေၾကာင္းစုံ ေျပာျပ၍ သတုိ႔သမီးကုိ ေတာင္းခံသည္။ မိဘတုိ႔ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သေဘာတူၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ပိပၸလိလုလင္ ၾကားသိရေသာအခါ ေရႊေပျဖင့္ သဝဏ္လႊာေရး၍ ဘဒၵါကာပိလာနီထံ ပုိ႔၏။

သဝဏ္လႊာ၌ “ႏွမ ကာပိလာနီ၊ သင္ႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္တူ၊ ဂုဏ္ရည္တူ အျခားေယာက်ၤားတစ္ဦးဦးႏွင့္သာ ထိမ္းျမားပါ။ ငါသည္ အိမ္ရာေထာင္ျခင္းကုိ အလုိမရွိ။ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔ အႏုိင္အထက္ ထိမ္းျမားေပးစားေသာ္လည္း ငါထြက္ခြါ၍ ရဟန္းျပဳအံ့။ ထုိအခါ အသင္ စိတ္ႏွလုံး မသာမယာ ရွိေတာ့မည္” ဟု ပါရွိ၏။

အလားတူပင္ ဘဒၵါကာပိလာနီကလည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳလုိေၾကာင္း ပိပၸလိထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔၏။ စာသဝဏ္ကုိ ေဆာင္ယူသူ လုလင္တုိ႔သည္ လမ္းတြင္ဆုံျဖစ္ၾကျပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာသဝဏ္မ်ားကုိ ဖြင့္ဖတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဖူးစာဆုံေစလုိသျဖင့္ “ခ်စ္ခင္လုိေၾကာင္း” ဟု ျပင္၍ ေရးကာ ေပးပုိ႔လုိက္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး အလုိမတူပဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျဖစ္သြား၏။ ထုံးစံအတုိင္းပင္ ဘဒၵါကာပိလာနီသည္ ပိပၸလိလုလင္ထံ လုိက္၍ ေနရ၏။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အၾကင္လင္မယား ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရေသာ္လည္း လင္မယားကဲ့သုိ႔ မေနထုိင္။ ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္၍ ေမာင္ႏွမရင္းခ်ာ ကဲ့သုိ႔သာ ေနထုိင္ၾက၏။ အိပ္စက္ရာတြင္လည္း ပန္းကုံးျခား၍ အိပ္ၾက၏။ ကုိယ္၊လက္ခ်င္းပင္ အခ်င္းခ်င္း မထိၾကေပ။

ဤသို႔ ေနလာၾကရာမွ ကာလၾကာေသာအခါ မိဘတုိ႔ ကြယ္လြန္သြားၾက၏။ ဤတြင္ မိဘမ်ားထံမွ အေမြအႏွစ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ဦးစလုံးပင္ ဥစၥာတုိ႔ကုိ အလုိမရွိၾက။ သေဘာတူ တုိင္ပင္၍ ဥစၥာအားလုံးကုိ လွဴဒါန္း၊ စြန္႔က်ဲ၊ ေပးကမ္းလုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္ကုိယ္စီဝတ္၍ ဆံပင္ကုိျဖတ္ေတာက္ၾကကာ ရြာမွ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ လမ္းခြဲတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ “ဤေနရာမွ ခြဲခြါၾကမွ သင့္မည္” ဟု တုိင္ပင္ကာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္း ခြဲခြါသြားၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပိပၸလိလုလင္သည္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္ေမွာက္သို႔ ေရာက္၍ ရဟန္းျပဳသည္။ ရဟန္းတရားကုိ ၾကဳိးစားအားထုတ္ေလရာ ခုနစ္ရက္လြန္၍ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ရဟႏၱာျဖစ္သြားေလသည္။ “အရွင္မဟာ ကႆပ” မေထရ္ ဟူေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ျဖင့္ထင္ရွားသည္။

ဘဒၵါကာပိလာနီသည္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘိကၡဳနီမ ျပဳခြင့္ရကာ တရားကုိ ၾကဳိးစားအားထုတ္ျပီး ရဟႏၱာမ ျဖစ္သြားေလသည္။ “ဘဒၵါကာပိလာနီေထရီ” ဟူေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ျဖင့္ ထင္ရွားလာေလသည္။   ။
(မင္းယုေဝ)

No comments:

Post a Comment