Tuesday, 18 September 2012

၃၈ျဖာမဂၤလာ(၁၅)

(၁၅)ေကာင္းျမတ္ေသာ သုစရုိက္တရားတုိ႔ကုိ က်င့္ျခင္း
ေရွးအခါက ကာသိတုိင္း၌ ဓမၼပါလမည္ေသာ ရြာတစ္ရြာ ရွိသည္။ ထုိဓမၼပါလ ရြာသားတုိ႔သည္ အလွဴေပးျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္္း၊ တရားထုိင္ျခင္း စေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ တုိ႔ကုိ အျမဲဲျပဳသည္။
ထုိရြာ၌ မဟာဓမၼပါလ အမည္ရွိေသာ ပုဏၰားၾကီးရွိ၏။ ထုိပုဏၰားၾကီးတြင္ သားတစ္ေယာက္ ရွိသည္။ ဓမၼပါလ သတုိ႔သားဟု အမည္ရွိ၏။ ထုိဓမၼပါလ သတုိ႔သားသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဖခင္ပုဏၰားၾကီးက သူ႔ကုိ တကၠသုိလ္ျပည္သုိ႔
‘‘ခ်စ္သား၊ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးထံ ပညာသြားေရာက္ဆည္းပူးပါ။ ဆရာၾကီးကုိလည္း ေငြအသျပာ တစ္ေထာင္ပူေဇာ္ပါ’’ ဟုဆုိကာ ေစလႊတ္လုိက္သည္။
ဓမၼပါလ သတုိ႔သားသည္ တကၠသုိလ္ဆရာၾကီးထံ ေရာက္လွ်င္ အသျပာတစ္ေထာင္ ပူေဇာ္၍ ပညာသင္ယူသည္။ ရုိးသား၊ၾကဳိးစား၍ မၾကာမွီပင္ တပည့္ငါးရာတုိ႔၏ အၾကီးအမွဴးျဖစ္လာ၏။
တစ္ေန႔တြင္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီး၏ သားၾကီးသည္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ဆရာၾကီးႏွင့္ေဆြမ်ဳိးညာတိ၊ တပည့္အေပါင္းတုိ႔သည္ ကြယ္လြန္သူ သားၾကီး၏အေလာင္းကုိသုသာန္၌ ေကာင္းစာသၿဂဳႋလ္ၾကသည္။
ထုိသုိ႔သၿဂဳႋလ္ရာတြင္ ဓမၼပါလ သတုိ႔သားမွ တစ္ပါး အားလုံးသည္ သည္းထန္စြာ ငုိေၾကြးၾကေလသည္။
သုသာန္မွ ျပန္ေရာက္လတ္ေသာအခါ တပည့္တုိ႔က‘‘အေဆြတုိ႔၊ ဆရာၾကီး၏သားသည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍ ႏုပ်ဳိငယ္ရြယ္ ပါလ်က္ ေသလြန္ရရွာေပသည္’’ ဟု အခ်င္းခ်င္း ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာဆုိၾက၏။
ထုိအခါ ဓမၼပါလသတုိ႔သားက နားမလည္ႏုိင္သျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ေမးျမန္း၏။
‘‘အေဆြတုိ႔၊ ႏုငယ္စဥ္အခါ၌ မေသသင့္ပဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသရပါသနည္း’’ ဟု ဆုိရာ ‘‘အေဆြ ဓမၼပါလ၊ သင္သည္ သတၱဝါတုိ႔ ေသရျမဲ ဓမၼတာကုိ မသိပါသေလာ’’ ဟုေျဖၾကေလသည္။
ထုိအခါ ဓမၼပါလက ‘‘အေဆြတုိ႔၊ ငါသိပါ၏။ သုိေသာ္ ငါတုိ႔ရြာသားမ်ားႏွင့္ ငါတုိ႔မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္မွာမူ ႏုပ်ဳိငယ္ရြယ္စဥ္ မေသ။ ၾကီးရင့္အုိမင္း၍ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမွသာ ေသပါသည္။’’
‘‘အေဆြ ဓမၼပါလ၊ သင္တုိ႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္သည္ ၾကီးရင့္အုိမင္းမွ ေသသည္ဆုိျခင္းမွာ အကယ္အမွန္ပင္ ဟုတ္ပါ၏ေလာ’’ ဟုနားမလည္ႏုိင္စြာ ေမးျမန္းၾကေလသည္။
ထုိအခါ ဓမၼပါလ ကလည္း ‘‘အေဆြတုိ႔ အကယ္ဟုတ္မွန္ပါသည္။’’
ဓမၼပါလ ႏွင့္ တပည့္တုိ႔ အခ်ီအခ် ေျပာေနေသာ စကားမ်ားကုိ ဆရာၾကီးၾကားေသာအခါ ဓမၼပါလအား ေခၚယူ၍ ‘‘အေမာင္တုိ႔၏ အမ်ဳိးမ်ားမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္ မေသ၊ ၾကီးရင့္အုိမင္းမွ ေသသည္ ဆုိသည္မွာ မွန္ပါသေလာ’’ ဟု ထပ္မံေမးျမန္းျပန္၏။
ဓမၼပါလ ကလည္း ‘‘ဆရာၾကီး၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ မွန္ေသာစကားကုိသာ ဆုိပါ၏’’ ဟုျပန္လည္ ေျဖၾကားေလသည္။
ဆရာၾကီးလည္း ‘‘ဓမၼပါလကား အံ့ဖြယ္စကားကုိ ဆုိဘိ၏။ သူ႔အဖထံ ငါသြား၍စုံစမ္းျပီး အကယ္ဟုတ္မွန္ပါက အသက္ရွည္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းကုိ ငါေတာင္းခံမည္’’ ဟု ၾကံစည္မိ၏။
ထုိ႔ေနာက္ ဓမၼပါလအား ‘‘သင့္အဖထံ ငါကုိယ္တုိင္သြား၍ စုံစမ္းဦးမည္။ ငါမရွိခုိက္ တပည့္ငါးရာကုိ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း၍ ပညာသင္ၾကားေပးပါ’’ ဟုမွာၾကားကာ ဓမၼပါလရြာသုိ႔ ထြက္ခြါသြားေလ၏။
ဆရာၾကီးသည္ လမ္းခရီး၌ ဆိတ္ရုိးတုိ႔ကုိ အိတ္တစ္ခု၌ ထည့္ျပီးလွ်င္ ယူေဆာင္သြားေလ၏။
မၾကာမီ ဓမၼပါလ ရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မဟာဓမၼပါလပုဏၰားၾကီးက ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးအား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခရီးဦးၾကဳိ၍ ၾကည္သာေသာစကားကုိဆုိကာ ေကာင္းစြာေကၽြးေမြးေလသည္။
ဆရာၾကီးသည္ ပုဏၰားၾကီးႏွင့္ ၾကည္သာစြာ စကားဆုိျပီးေနာက္ ‘‘အုိ ပုဏၰားၾကီး၊ သင့္သား ဓမၼပါလ သတုိ႔သားကား ပညာရွိ၏။ ဉာဏ္ထက္ျမက္၏။ ေဗဒင္ သုံးပုံႏွင့္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာ အတတ္ပညာ တုိ႔ကုိ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ေျမာက္၏။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီကပင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ရ၍ ကြယ္လြန္ရွာျပီ။ ခပ္သိမ္းေသာ သခၤါရတုိ႔သည္ အျမဲမရွိကုန္။ စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္’’ ဟုေျပာဆုိလုိက္သည္။
ထုိအခါ ပုဏၰားၾကီးသည္ လက္ခုပ္လက္ဝါးတီး၍ ရယ္ေမာသည္။
‘‘ဆရာၾကီး၊ ကၽြႏု္ပ္၏သား ဓမၼပါလ မေသႏုိင္ပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူေသသည္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္’’ ဟုဆုိေလသည္။
ဆရာၾကီးက ‘‘ပုဏၰားၾကီး၊ ယုံၾကည္ေလာ့။ သည္အရုိးတိ႔ုကား သင့္သား၏ အရုိးမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။’’ ဟုဆုိ၍ အိတ္တြင္ ထည့္လာေသာ အရုိးတုိ႔ကုိထုတ္ျပ၏။
‘‘ဆရာၾကီး၊ ဤအရုိးတုိ႔ကား ဓမၼပါလ၏ အရုိးတုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္။ ဆိတ္ရုိး၊ ေခြးရုိးတုိ႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဓမၼပါလကား မေသ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဆြမ်ဳိးခုႏွစ္ဆက္တြင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ေသဆုံးသူ ဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ သင္ မုသားကုိ ဆုိဘိ၏။’’ ဟု ပုဏၰားၾကီးက ဆုိ၏။
ထုိအခါမွ တကၠသုိလ္ဆရာၾကီးက ဓမၼပါလ မေသ။ မိမိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ လာရေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ကုိ ေတာင္းပန္ေျပာဆုိ၏။
ထုိ႔ေနာက္ အသက္ရွည္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးျမန္းေလသည္။
ပုဏၰားၾကီးက ‘‘ဆရာၾကီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားက်င့္ၾကံ ၾကပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ကဲ့ရဲ့ဖြယ္ မေကာင္းမႈကုိ မျပဳၾကပါ။ မသူေတာ္တရားႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ နာၾကပါသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေအာင္ နာၾကေသာ္လည္း မသူေတာ္တရားမ်ားကုိ လုံးဝလက္မခံၾကပါ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိသာ လက္ခံက်င့္ၾကံပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒါနျပဳရာတြင္လည္း မလွဴမွီ၊ လွဴဆဲ၊ လွဴျပီးေသာ အခါ၌လည္း ဝမ္းသာပါသည္။ ေနာင္တမျဖစ္ၾကပါ။ ရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ ခရီးသည္၊ သူေတာင္းစား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ထမင္း၊ အေဖ်ာ္ေပးကမ္း ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဇနီးမ်ားသည္ အျခားေယာက်ၤားမ်ားႏွင့္ မမွားယြင္းပါ။ အလားတူပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသက္မသတ္ၾက၊ မခုိးၾက၊ မလိမ္ၾက၊ အရက္မေသာက္ၾကပါ။ အမိအဖ၊ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ၊ သားမယားတုိ႔မွ စ၍ ေက်းကၽြန္မ်ားအထိ အားလုံးသည္ ေနာင္ဘဝေရးအတြက္ တရားက်င့္ၾကသူခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားတုိ႔ကုိက်င့္ၾကံၾကသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္မေသၾကပါ၊ ၾကီးရင့္အုိမင္း၍ သက္တမ္းျပည့္ေသာအခါမွ ေသၾကပါသည္’’ ဟု ရွင္းလင္း ေျပာဆုိေလသည္။
တကၠသုိလ္ဆရာၾကီးလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတုိ႔ကုိ က်င့္ၾကံပြားမ်ားႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရႊေပတြင္ ေရးမွတ္သား၍ တကၠသုိလ္ျပည္သုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ က်င့္ၾကံျခင္းအတြက္ ရရွိေသာအက်ဳိးကုိ မွတ္သားနာယူ၍ ေကာင္းျမတ္ေသာမဂၤလာတရား တစ္ရပ္ကုိ အသက္ထက္ဆုံးတုိင္က်င့္ၾကံသြားေလသတည္း။
မင္းယုေဝ

No comments:

Post a Comment